Центр Тематичні джерела

Тематичні джерела

Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО):
1.Zestawienie zgolow obwodowych, prokuratoryj panstv i pirynalnych sadow powetowych, Dyrheyj ohrigow shardowch… — Warszawa, 1910. — 358 s.
2.Handbuch des Lembeiger staathalterei – silietes in Halisien fur das Jahr 1858. — Wena, 1858., 34–з–17. — 490 s.
3.Йосифінська і францисканська метрики. Станіслав. 1П9, № 75. — 590 с.
4.Hanues Regierungsblau fur das Kronland Halisien und Lodomerien/ Stanislaw, 1854. 1П9. — 348 s.
5.Ksiega adresowa Polski. — Lwow, 1926/1927, — 2043 s.
6.Statystyka Polski Skorowids gminu Rr. Pludnowi I ludynhin. — Lwow, 1921., 34–з–17. —570 s.
7.Шематизмъ всего клира греко-католической епархии Станиславовской. 1887. Станиславів, 1887. с. Красилівка. С. 225.
8.Шематизмъ… 1889. — С. 188.
9.Шематизмъ… 1893. — С. 138.
10.Шематизмъ… 1894. — С. 138.
11.Шематизмъ… 1895. — С. 140.
12.Шематизмъ… 1935. — С. 149.
13.Akta Grodzkie i Ziemskie. — T XII. — Lwow, 1887. —S. 5.
14.Lozinski W. Prawem i Lewem. — T.1 — Lwow, 1907. — S. 113-114.
15.Hornowa L. Stosunki ekonomiczno-spoleczne w miastach ziemi halickiy w latach 1590–1648. — Оpole, 1963. — S. 55.
16.Stanislawski dziennik wojewodski. — Lwow, 1934. — № 24. — S. 229.
17.Ф.Р-494. – Оп.1. – Спр.47. Бюджет Красиловского сельского сонета на 1946 год.
18.Ф.Р.-1438. – Оп.2. – Спр.31. Про затвердження бюджету Красилівської сільської ради депутатів трудящих Отинянського району на 1948 р. – Арк.244.
19.Ф.Р.-1438. – Оп.2. – Спр.41. Про затвердження бюджету Красилівської сільської ради депутатів трудящих Отинянського району на 1949 р. – Арк.151.
20.Ф.Р.-1438. – Оп.2. – Спр.46. Про затвердження бюджету Красилівської сільської ради депутатів трудящих Отинянського району на 1949 р. – Арк.114.
21.Ф.Р.-1438. – Оп.2. – Спр.63. Про затвердження бюджету Красилівської сільської ради депутатів трудящих Отинянського району на 1950 р. – Арк.203.
22.Ф.Р.-1438. – Оп.2. – Спр.4,5. Акти про збитки, нанесені німецько-фашиськими загарбниками по Отинянському району за 1944 р. – од.зб.19
23.Ф.Р.-1438. – Оп.2. – Спр.7. Відомості про знищення житлового фонду по Отинянському районі. – од.зб.21
24.Ф.Р.-1438. – Оп.2. – Спр.112. Про роботу Красилівської сільської Ради депутатів трудящих Отинянського району за 1951-1952 рр. – Арк.2-4.
25.Slownik geograficzny Krolewstwa polskiego. — T VII. — Warszawa, 1886. — S. 764.
26.Ф.Р-109.–Оп.1.–Спр.1843.Протоколи собраний трудящих по видвижению кандидатов в депутати, протоколи окружних избирательних комисий по их регистрации и голосования на виборах в Красиловский сельский Совет депутатов трудящих ся. – Арк.39.
27.Ф.Р.-302. – Оп.3. – Спр.251. Про обєднання Красилівської і Старокривотульської сільських рад в одну Старокривотульську сільську раду з центром у селі Старі Кривотули (із повідомлення Статуправління УРСР від 15.01.1955 р. – Арк.11.
28.Ф.Р.-80. – Оп.1. – Спр.33. Протоколи голосов участкових избирательних комиссий Отинянского района по виборам в Совет Национальностей по Станиславскому 579 изб.округу – Арк.35
29.Ф.Р.-109.–Оп.1.–Спр.129. Протоколи голосования участкових избирательних комисий Отинянского района по виборам в обласной совет по изб. округу №38. – Арк.12.
30. Ф.Р.-2. – Оп.9. – Спр.80. Ущерб, нанесений градобитиями и наводнениями населению городов и сел воєводства. – Арк.240-243.
31.Ф.Р.-2. – Оп.5. – Спр.89. Наличие и состояние дорог в повете ( из годового отче та поветового врача о состояние здравохранения в повете). –Арк.193.
32.Ф.Р.-2. – Оп.1. – Спр.1819. Наличие школ в Тлумачском повете. – Арк.24.
33.Ф.Р.-2. – Оп.1. – Спр.2124. Каличество и національной состав население в населених пунктах повета. – Арк.3-16.
34.Ф.Р.-2. – Оп.1. – Спр.1057. Список сел  повета, каличество и национальний состав населения в них, их економическая характеристика. – Арк.29-43.
35.Ф.Р.-2. – Оп.7. – Спр.1236. Обложение налогами население сел повета на 1937-1938 гг. – Арк.132.
36.Ф.Р.-2cr. – Оп.5. – Спр.15. Результати виборов в сейм 1930 г. по селам Тлумачского повета. -  Арк.79-91.
37.Книга памяті України. Івано-Франківська область. – Львів: Каменяр,2001. -758 с.
38.Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині ранньослов’янського і давньоруського періодів. – К.: Наукова думка, 1982.
39.Бучко Д. Походження назв населених пунктів Покуття. — Львів, 1990. — с. 82.
40.Богак О. Найстаріший пластун Туманного Альбіону [Л. Назарук родом із Ст. Кривотул] // Вперед. — 2004. — 24 вересня. — С. 7.
41.Гавадзин В. Спортивна гордість села [З історії футболу в Ст. Кривотулах і Красилівці] Івано-Франківськ, 1994. — 10 с.
42.Гавадзин В. Опришину реанімують [Розповідь депутата Тисменицької райради, вчит. Новокривотульської ЗОШ про спроби врятувати річку опришину] // Зах. кур’єр. — 2001. — 9 лют.
43.Гавадзин В. Здається, це було недавно [Про ветеранів с. Красилвки]. // Освітянське слово. — 1997. — 18 берез.
44.Гавадзин В. Ця ласкава і вольова фельдшерка Слава // Вперед. — 1998. — 4 груд.
45.Гавадзин В. Людина, чиї мрії втілюються в реальність [Розповідь про старосту хору с. Красилівки І. П. Харевича] // Вперед. — 1997. — 28 трав.
46.Таємниці місцевих назв. Упорядники А. Вихор, Й. Карпів. — Тисмениця, 1995. — 57 с.
47.Миронюк М. Польська Воля [З історії знищеного села побл. Ст. Кривотул] // Вперед. — 1988. — 30 квіт.
48.Миронюк М. Красилівка [З історії села] // Вперед. — 1987. — 26 верес.
49.Карпів Й. Красилівка [Звідки походить назва села] //Вперед. — 1985. — 13 квіт.
50.Красилівка: Мартиролог учасників ОУН–УПА // На межі життя і смерті. — Івано-Франківськ. 2002. — С. 233-234.
51.Процак Р. Топоніміка населених пунктів Тисменицького району: [Красилівка] // Вперед. — 1996. — 7 груд.
52.Щербін Л. Криві личі, незаконне поселення. папірня… [штрихи до історії села ст. Кривотули] // Вперед. — 2002. — № 19.
Узагальнюючі видання
53.Лаврук К. З галича до Переяслава [народно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького на Прикарпатті] // Вперед. — 1979. — 20 січ.
54.Клапчук М. М. Верхньопалеолітичні місцезнаходження на Покутті // Археологія. — 1972. — вип. 7. — С. 87-91.
55.Фабрика Р. Львівські археологи порушили спокій печери “Затишної” [Про роботу археологічної експедиції біля с. Одаї Тисменицького р-ну] // Зах. кур’єр. — 1995. — 23 лист.
56.Товстюк М. Археологічні знахідки [про підсумки археологічних досліджень карстових печер на території Тлумацького і Тисменицького р-нів] // Західна України. — 1993. — 14 лют.
57.Український здвиг: Прикарпаття 1939–1955. — К.: Укр. Вид-во Спілка, 2005. — 840 с.
58.Габорак М. Гідроніми // Краєзнавець Прикарпаття. — 2003. — № 2. — С. 17.
59.Рибін М. Типологія ландшафтів, рівнин, передгір’я Ів.-Франківської  обл. / Тези доповіді ХХ наукової сесії УГТ. Сектор гкографічних наук. Чернівці, 1964. — 183 с.
60.Агрокліматичний довідник по Станіславській області. — К.:1959. — 98 с.
61.Прокопчук М. Як жилося і велося [Як жили і одягались селяни в давнину] // Червоний прапор. — 1989. — 27 верес.
62.Альманах Станіславівської землі / Збірник матеріалів до історії Станіславова і Станіславівщини / Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1975. — 940 с.
63.Струмлинський М. Отинія (З минулого міста) // Прикарпатська правда. — 1946. — № 149.
64.Процак Р. Про що мовчить земля (з історії заселення Тисменицького району) // Вперед. — 1996. — № 6.
65. Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. Книга 1. – Опішне: Українське народознавство, 1999 – С. 289–292; Культура і побут населення України. – К., 1993. – С. 79–81.
66. Боряк О. О., Герасимчук О. В. Веретено і пряслиця у слов’янській міфологічній традиції // НТЕ. – 1990. – № 1. – С. 30–36; Боряк О. Ткацтво в обрядах та віруваннях українців (середина ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 1997.
Спогади та особливі джерела
67.Бабій Павліна Прокопівна, 1924 р. н., с. Красилівка, початкова освіта, вихователька, колгоспний працівник, пенсіонерка. Зібрав Гавадзин В. В. 2 грудня 2006 р.
68.Гураль Євдокія Олексіївна, 1911 р. н., с. Красилівка, початкова освіта, пекар, пенсіонерка. Зібрав Гавадзин В. В. 14 жовтня 2006 р.
69.Бабій Микола Петрович, 1924 р. н., с. Красилівка, середня освіта, помер 1985 р. в США. Зібрав Гавадзин В. М. 1977 р.
70.Особистий архів В. Гавадзина /вчит. історії, депутат райради, заступник сільського голови Ст. Кривотул/.
71.Блашків Ганна Павлівна, 1928 р. н., с. Красилівка, остарбайтер, пенсіонерка. Зібрав Гавадзин В. В. 28 жовтня 2006 р.